Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa es marca com a objectiu gestionar amb criteris de qualitat i sostenibilitat la prestació dels serveis urbans i el manteniment de l'entorn. A més, pretén liderar els compromisos de millora del medi ambient i de lluita contra el canvi climàtic per tal de garantir una qualitat de vida sostenible als ciutadans del municipi.

En aquesta àrea es treballa perquè Eivissa compti amb una òptima recollida i gestió dels residus així com la neteja viària de tots els seus carrers. Des de la Regidoria de Medi Ambient també es vigila l'estat de les platges, els jardins i es gestiona el Centre de Recuperació Animal, situat a Sa Coma, a més de vetllar pels animals de companyia que conviuen al municipi.

El subministrament de l'aigua i el sanejament, el control de plagues o la contaminació acústica són altres dels apartats que ocupen i preocupen a aquesta Regidoria, sense oblidar la vital tasca de conscienciar tots els ciutadans sobre la importància dels problemes ambientals. Aquesta última tasca esdevé un element clau per avançar cap a una sostenibilitat ambiental, econòmica i social i fomentar la corresponsabilitat ambiental entre els més joves del municipi.

  • 1