Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servicios de mantenimiento de las áreas de juego infantil del municipio de Eivissa"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament publicació al DOUE: 31 de juliol de 2018
Data publicació a la plataforma: 3 d'agosto de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat