Mai 22, 2024

ajuntamentdaltvila

“Reparacions puntuals i accessibilitat al Museu Puget”

Adjudicació definitiva a la entitat:
FRIT TOT OBRA, S.L.
Per un import de:
· Vuitanta-sis mil dos-cents  sis euros amb noranta cèntims (86.206,90 €)
· IVA tretze mil set-cents noranta-tres euros amb deu cèntims (13.793,10 €)
· Per un l total de cent mil euros (100.000 €).