Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

De conformitat amb l'establert en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa amb periodicitat trimestral, els informes del període mitjà de pagament global a proveïdors.

2022
El primer informe s'aprovarà al segon trimestre de 2022.

2021
- Informes corresponents a 2021

2020
- Informes corresponents a 2020

2019
- Informes corresponents a 2019

2018
- Informes corresponents a 2018

2017
- Informes corresponents a 2017

2016
· Informes corresponents a 2016

2015
· Informe corresponent al quart trimestre de 2015
· Informe corresponent al tercer trimestre de 2015 (general)
· Informe corresponent al segon trimestre de 2015 (general)
· Informe corresponent al primer trimestre de 2015 (general)

2014
· Informes corresponents al quart trimestre del 2014 (general i detall per entitats)
· Informes corresponents al tercer trimestre del 2014 (general i detall per entitats)