Juny 16, 2019

ajuntamentdaltvila

Milena Herrera García

Cap de Gabinet d'Alcaldia.

Dades de contacte:
Adreça: Can Botino – Carrer de Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 303 077
Fax: 971 399 274
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Les funcions encomanades a la persona designada per a aquesta plaça comprenen les següents:
- Assistència i assessorament directe a l’alcalde i els tinents d’alcalde en qualsevol assumpte de competència municipal per al que sigui requerida.
- Coordinació del personal d’alcaldia i seguiment de les tasques assignades a aquestes persones.
- Direcció de la política de comunicació de l’Ajuntament d’Eivissa i supervisió de les feines del personal adscrit al departament de comunicació, premsa, xarxes socials i pàgina web.
- Direcció de la política de comunicació interna de l’Ajuntament d’Eivissa.
- Seguiment de qualsevol projecte o actuació que li sigui encomanat des de l’alcaldia per considerar-se prioritari per a la institució i en benefici de la ciutadania.
Dotació econòmica: 45.000,06 euros bruts anuals repartits en 14 pagues.

Llegeix més...

Vicenta Maria Tur Grivé

Cap de premsa

Dades de contacte:
Adreça: Can Botino – Carrer de Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 303 061
Fax: 971 399 274
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Les principals funcions assignades en aquesta plaça són:
- Atenció continuada als mitjans de comunicació.
- Emissió de comunicats, organització de rodes de premsa i tasques generals que tenen com a objectiu donar a conèixer la feina desenvolupada per l’Ajuntament d’Eivissa en benefici de la ciutadania.
- Contractació de publicitat i supervisió del compliments dels acords en aquesta matèria.
Dotació econòmica: 36.000,02 euros bruts anuals repartits en 14 pagues.

Llegeix més...

Irantzu Fernández Prieto

Coordinadora de Regidories

Dades de contacte:
Adreça: Can Botino – Carrer de Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 305 375
Fax: 971 399 274
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta figura té com a funcions, les següents:
- Garantir la coordinació entre els diferents departaments i regidories, evitant així les duplicitats de tasques.
- Assessorar els regidors en qualsevol comesa que li sigui encarregada. Preparar materials i informes que derivin d'aquesta tasca.
- Supervisar les activitats organitzades per les àrees de Govern i fer un seguiment de les polítiques impulsades per cadascuna de les regidories.
- Fer seguiment i fer complir el Pla de Mandat de l'Ajuntament d'Eivissa, establint criteris d'eficiència i eficàcia.
- Supervisar, conjuntament amb la Regidoria de Transparència, la implantació de bones pràctiques en matèria de comunicació i accés a la informació pública per part de la ciutadania.
- Assessorar i estudiar els assumptes que li siguin requerits, ja sigui des de l'Alcaldia, així com pels regidors
Dotació econòmica: 36.000,02 euros anuals bruts repartits en 14 pagues anuals.

Llegeix més...

Matilde Manzano Costa

Coordinadora de Modernització i Millora Contínua

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35 - 07800 Eivissa
Tel: 971 397 600. Ext. 21042
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Les funcions concretes assignades en aquesta plaça són les següents:
- Continuar la implantació del projecte de modernització de l’administració municipal.
- Promoure l'eficàcia i la qualitat dels serveis dels diferents departaments i l'administració electrònica.
- Coordinar i assessorar l'organització dels plans de treball i dirigir el treball a realitzar en cada departament.
- Coordinar l'assignació de tasques a persones i recursos d'acord amb les necessitats de l'organització en matèria de gestió de processos i millora contínua.
- Coordinar i assessorar la implantació dels processos en el gestor d'expedient i a l'oficina virtual.
- Encarregar-se de que els responsables de cada àmbit actuïn segons els criteris prèviament establerts i de que cada unitat o dependència obtingui els resultats previstos i en cas necessari aplicar les mesures correctores pertinents.
- Proposar a l'Equip de Govern projectes de millorament de l'eficàcia i eficiència municipal.
- Informar a l'Equip de Govern de les incidències sorgides en les diferents actuacions i dels resultats obtinguts pels departaments i grups de treball respecte als objectius fixats i el nivell de qualitat aconseguit en la prestació dels serveis.
Dotació econòmica: 36.000,02 euros anuals bruts repartits en 14 pagues.

Llegeix més...

Mariano Hidalgo Vílchez

Secretari del Grup Municipal Popular de la Ciutat d'Eivissa

Dades de contacte:
Adreça: Oficina del Grup Municipal Popular. Plaça d'Espanya, 1 – 07800-Eivissa
Tlfo: 971397500
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Funcions d'assessorament i assistència al Grup Municipal del Partit Popular.
Dotació econòmica: 21.000 euros anuals bruts dividits en 14 pagues.

Llegeix més...

Alberto Ferrer

Adjunt al gabinet de comunicació

Dades de contacte:

Adreça: Can Botino – Carrer de Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 303 061
Fax: 971 399 274
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Funcions:
- Atenció continuada als mitjans de comunicació baix la supervisió de la cap de premsa.
- Emissió de comunicats, organització de rodes de premsa i tasques generals que li siguin encomanades per la cap de premsa.