Febrer 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Primera hora del ple:


Segona hora del ple:
Can BotinoEl Ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat aquest matí, amb els vots dels membres de l'equip de govern i amb l'abstenció dels tres grups que integren l'oposició (PSOE-Pacte, Eivissa pel Canvi i Nova Alternativa), concedir tres dies a l'empresa Eisa SA perquè pugui esmenar els aspectes que així ho necessitin en la presentació de la documentació que van portar a terme amb motiu del concurs en el qual el consistori va adjudicar la concessió del servei de regulació i control de l'aparcament de vehicles amb limitació horària, més conegut com a zona blava.

Eisa SA va ser l'empresa que va obtenir més puntuació en el concurs per l'adjudicació d'aquest servei. No obstant això, no va presentar la documentació pertinent en el termini que marca la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que és de deu dies. En aquest cas, la normativa estipula que si l'empresa no presenta la documentació en el termini requerit la concessió passa al següent licitador que hagi obtingut major puntuació, que va ser l'empresa Dornier SA.

Tot seguit, Eisa SA va presentar un recurs especial. Llavors, els Serveis Jurídics del Consistori van elaborar un informe en el qual argumentaven la resolució adoptada per la institució. A més, van encarregar un altre informe a un despatx madrileny de reconegut prestigi i, en no haver jurisprudència sobre això, el passat mes de juliol es va sol·licitar un altre informe a la Junta Consultiva de Contractació.

La Junta Consultiva de Contractació va corroborar la resolució adoptada per l'Ajuntament però ha puntualitzat que se li havien de concedir tres dies a l'empresa perquè pogués esmenar les deficiències que pugui haver a la documentació que va presentar després del concurs. D'aquesta manera, en el cas que Eisa SA esmeni les deficiències en la documentació se li adjudicarà la concessió del servei.

Davant la previsió que Dornier SA recorri l'adjudicació, la Llei de Contractes de les Administracions Públiques preveu que, per dirimir aquest tipus de recursos, la Comunitat Autònoma ha de crear un òrgan autònom (que no ha creat) que el resolgui. Mentre no sigui creat aquest òrgan, les resolucions adoptades per l'Ajuntament no tenen efectes fins que transcorrin dos mesos i siguin fermes. Perquè l'empresa pugui començar a gestionar la concessió, després dels dos mesos i si Dornier SA ha presentat un recurs en què sol·licita la impugnació de la contracta, cal esperar que un jutge dictamini si cal paralitzar mentre continuï el procés contenciós administratiu o si, per contra, no s'admet el recurs.