Juliol 13, 2024
Portal de Transparència

G. Indicadors municipals propis

Pla de Mitjans

Descarga el Plan de mitjans per a l'any 2024:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2023:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2022:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2021:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2020:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2019:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2018:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2017:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2016:
- Pla de mitjans