Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

A partir del 15 de febrer de 2021, l'empadronament deixarà de fer-se al moment.

Així, les persones que vulguin empadronar-se al municipi d'Eivissa, hauran d'acudir al registre d'entrada, amb la documentació original necessària (que poden trobar en el següent enllaç: Padró - Alta o canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants). No cal portar còpies d'aquesta documentació.

Per poder acudir al registre d'entrada s'haurà de demanar cita prèvia a través de la seu electrònica: https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia

A més, a partir de el 15 de febrer de 2021, el tràmit d'alta o modificació en el padró municipal, també podrà fer-se de forma electrònica a través de la seu de l'ajuntament, utilitzant un certificat electrònic o el servei d'identificació Cl@ve. En aquest cas d'alta a través del registre electrònic, l'ajuntament es reserva el dret a realitzar les corresponents accions per a comprovar la veracitat de la informació presentada.

Enllaç a:
· Informació sobre el tràmit en pdf
· Tràmit: Padró - Alta o canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants
· Cita prèvia al registre d'entrada