Juliol 13, 2024
Portal de Transparència

B. Relacions amb la ciutadania i la societat

B.2. Informació i atenció al ciutadà

21. Es pot veure a la portada d'inici el Mapa de la pròpia web de l'Ajuntament.
 
22. Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions.
Any 2016:

Enllaç a l'Informe de consultes i incidències des d'octubre a desembre de 2016
Enllaç a l'Informe de consultes i incidències des de juliol a setembre de 2016
Enllaç a l'Informe de consultes i incidències des d'abril fins a juny de 2016
Enllaç a l'Informe de consultes i incidències desde enero fins a març de 2016
Any 2015
Enllaç a l'Informe de consultes i incidències des d'octubre fins a desembre de 2015
Enllaç a l'Informe de consultes i incidències des de juliol fins a setembre de 2015

23. Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic.

24. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i, si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
Tràmits

25. S'informa al web sobre situació i talls en el trànsit, i/o incidències en els serveis municipals.
S'indica als Bans Municipals

26. Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) al municipi.
Des de l'Agenda Local 21 es van publicant informes referents a la situació ambienta en matèria de qualitat de l'aigua de les platges, mapa de sorolls, mapes i dades de reciclatge.
El Govern Balear és el que fa les avaluacions de la qualitat de l'aire.

27. Es contempla al web municipal un espai perquè expressin les seves opinions i propostes dels grups polítics municipals.
Des de la seu electrònica hi ha un tràmits específic per als grups polítics. S'hi accedeix des de:
· http://eivissa.sedelectronica.es/ 
Anar a "Catàleg de tràmits->Grups Polítics".
El tràmit específics és:
· Grups Polítics - Sol·licitud d'accés a documentació i/o expedient per part d'un càrrec electe

28. Es contempla a la web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes associacions.
El Consell de Participació Ciutadana té un representant en nom de les associacions de veïns. És en aquest fòrum que exposen les seues inquituds i suggeriments i queden reflectics a les actes de les reunions. S'hi pot accedir des de:
· Consell de Participació Ciutadana

29. Hi ha al web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials.
Perfils de Xarxes socials:
Ajuntament d'Eivissa:
https://www.facebook.com/AjuntamentdEivissa
https://twitter.com/ajeivissa

Patronat de Música d'Eivissa
https://www.facebook.com/PatronatMusicaEivissa

Patronat d'Esports
https://www.facebook.com/pages/Eivissa-Esport/455416234499601

Biblioteca Municipal
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Municipal-dEivissa/134199783322431
https://twitter.com/BibliotecaEivis

Vila Jove
https://www.facebook.com/pages/VilaJove/200491509961685

Turisme
https://www.facebook.com/TurismeEivissaIbiza
https://twitter.com/EivissaIbiza

B.3.- Grau de compromís envers la ciutadania

30. Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana (si no existeix, s'indicarà expressament en la web).

31. Hi ha i s'informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme ...) i es publiquen els seus acords, informes o propostes (si no existeixen els mateixos, s'indicarà expressament en la web).
· Consell de Participació Ciutadana
· Consell municipal de la Infància i l'Adolescència

32. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos municipals.
Pressupostos participatius.

33. Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/les mateixa/es.
No existeix.

34. Hi ha i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis (si no s'han realitzat enquestes, s'indicarà expressament en la web).
No s'han realitzat enquestes.