Mayo 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 29387/2020

"Obres reforma planta baixa i pati interior de l'edifici municipal de can Ventosa destinat a persones majors (ESPLAI)"

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 17302/2020

"Assistència a la Intervenció de Fons de l'Ajuntament d'Eivissa en els auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits"

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 22748/2020

"Servcios de mejora del servicio de ayuda a domicilio"

Procedimento: Abierto.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 22171/2020

"Servicios de la oficina integral de l'Habitatge d'Eivissa".

Procedimiento: Abierto
Criterios: Varios criterios de adjudicación
Fecha envio al DOUE: 3 de septiembre de 2020
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 21726/2020

"Assistència tècnica per la gestió de continguts de la web turística i les xarxes de promoció turística de l'Ajuntament d'Eivissa".

Procedimiento: abierto simplificado
Criterios: varios criterios de adjudicación
Enlace a la Plataforma de Contratación del Estado: 
· Plataforma del Estado