Mai 24, 2024

ajuntamentdaltvila

"Assistència tècnica de direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i vigilància i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres de remodelació de l'Avinguda Isidor Macabich en el terme municipal d'Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat