Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Arqueòleg, escriptor i polític
Eivissa 1849- Madrid 1910

Diputat a Corts. Fou l'iniciador de la investigació arqueològica a la nostra illa i fundà la Sociedad Arqueològica Ebusitana el 1903. És autor del primer llibre sobre l'Eivissa cartaginesa Los nombres e importancia arqueológica de las Islas Pithyusas, publicat el 1906.