Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

La Policia Local d'Eivissa ha realitzat un operatiu especific de vehicles abandonats i control de documentació a vehicles amb plaques no adequades a la normativa. L'operatiu especial, que s'ha duit a terme durant dos dies dels mesos de juliol i agost, ha culminat amb 43 retirades de vehicles, 44 denuncies i la retirada de 12 bicicletes.

Els vehicles, cotxes i motocicletes, han estat retirats de la via pública per diversos motius: abandonament, no disposar de documentació, no tenir segur obligatori o al tractar-se de vehicles estrangers que estaven donats de baixa als seus països d'origen.

D'altra banda, també s'han retirat 12 bicicletes, 6 d'elles es trobaven abandonades a la via pública i les altres 6 per estar fermades al mobiliari urbà.

Per altra banda, a part d'aquest operatiu especial, Policia Local d'Eivissa a través del servei de grua municipal de l'Ajuntament d'Eivissa ha retirat uns 600 vehicles de la via pública, considerats residus urbans, durant els primers sis mesos de l'any.

Es tracta de vehicles que han estat abandonats pels seus propietaris i que ocupen places d'aparcament als carrers de la ciutat i signifiquen un deteriorament de l'estètica dels carrers on es troben aparcats.

Les notificacions de vehicles abandonats arriben a l'Ajuntament d'Eivissa a través de les denuncies interposades per Policia Local i pels propis ciutadans a través de Línia Verda. Una vegada localitzats, el servei de grua municipal procedeix a la seva retirada després de verificar que el vehicle ha estat 15 dies aparcat al mateix lloc de la via pública.

Al reten municipal, dos mesos després de que el propietari no hagi passat a retirar el vehicle, es declara vehicle abandonat i es trasllada al centre autoritzat de reciclatge on es realitza la descontaminació i destrucció.

Prèvia a l'ordre de trasllat, es realitza un requeriment al propietari en el que s'informa que disposa d'un mes per retirar el vehicle del reten municipal abans de ser considerat residu urbà. En cas de no retirar-se, el vehicle es declara abandonat i s'inicien els tràmits de sanció per valor de 901 euros, segons marca la Llei Estatal de circulació 10/1998.

La Policia Local d'Eivissa procedeix a la retirada del vehicle de la via pública quan es produeixen les següents circumstàncies: que el vehicle estigui aparcat al mateix lloc de la via pública durant quinze dies, que estigui mal aparcat, que no disposi la documentació del segur obligatori o be si presenta desperfectes que faci impossible el seu trasllat al diposit.

El servei de grua municipal ha realitzat a dia d'avui un total de 3.951 serveis de retirada tant de vehicles, motocicletes, cotxes, camions, cartells, escales i qualsevol element de la via publica que obstaculitzi la correcta circulació de vianants.

Tall de veu de la regidora de Policia Local, Estefania Torres

Eivissa, 23 d'agost de 2016