Febrer 29, 2024

ajuntamentdaltvila

BibliomaletaUs informem que tres escoles del municipi d’Eivissa participen en el programa de la Bibliomaleta que ofereix la Biblioteca Municipal de can Ventosa als centres escolars del municipi i que enguany es dedica a la temàtica de l’assetjament escolar.

La Bibliomaleta es un eina educativa en que cada any s’ompli una maleta de llibres i audiovisuals d’una temàtica per tal que les escoles treballin amb material nou i de vegades inaccessible per als centres.

El programa va començar a l’any 2009  i s’han tractat diferents temes com l’astronomia, la diversitat i les festes populars  entre d’altres. Es tracta de que el centre escolar disposi de les ferramentes per a que els propis alumnes cerquin informació, el professorat accedeixi a material diferent i fins i tot els pares i mares puguin disposar de llibres  ja que sovint els centres escolars no tenen suficients recursos per poder fer front a totes les necessitats d’estudiants a l’hora de disposar d’un fons especialitzat de cada temàtica.
 
En la Bibliomaleta de 2016-2017, els centre escolars trobaran 40 títols relacionats amb l’assetjament escolar i matèries relacionades amb aquest tema.

El préstec té una durada de dues setmanes tot i que es pot prorrogar només en el cas de no haver cap reserva per part d’un altre centre.
Els objectius del programa Bibliomaleta son diversos, des de promocionar els serveis de la Biblioteca Municipal d’Eivissa i el seu fons bibliogràfic entre la comunitat escolar fins servir d’eina per a complementar les activitats que es fan a l’escola. Per altra banda, un altre dels objectius és incentivar el gust pels llibres i la lectura entre els mes joves i oferir un sistema de préstec especialitzat adaptat a cada nivell educatiu.
Cada maleta inclou llibres, DVD’s, documentals, pel·lícules i jocs per a ordinador.