Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Policia LocalLa Policia Local d’Eivissa denuncia 4 turismes per la utilització de targetes d’estacionament de persones amb mobilitat reduïda falsificades. També s’ha denunciat un altra vehicle per ús inadequat d’una targeta original.

La Policia Local d’Eivissa duu a terme des de el passat mes de març un seguiment de control a les zones d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda amb la finalitat de localitzar targetes d’estacionament falsificades, al haver detectat la proliferació d’aquesta conducta per part d’alguns conductors.

El resultat d’aquest seguiment a dia d’avui és de quatre turismes que feien ús de targetes falsificades i que ocupaven places d’estacionament destinades a persones amb mobilitat reduïda, tres d’ells al carrer Abad i Lasierra i una altra al carrer Corona.
Els fets s’han comunicat al Jutjat de Guàrdia mitjançant un ofici i adjuntant les proves obtingudes per si els fets fossin constitutius d’infracció penal.

Els turismes, al no estar autoritzats a estacionar a les places per a persones amb mobilitat reduïda, han estat denunciats administrativament amb 200 euros per infracció de l’article 94 /2A /5Q del Règim General de Circulació (RGC).

També s’ha localitzat una furgoneta, amb transport de material de feina, que feia ús d’una targeta original i que utilitzava un dels estacionaments destinats a persones amb mobilitat reduïda. Per aquest motiu, i després de comprovar que el conductor no era el titular de la targeta, s’ha procedit a denunciar-ho i retirar la targeta per ús inadequat.
Les falsificacions, en la seva majoria, es tracten de fotocòpies de targetes originals en vigor, o bé de targetes originals caducades amb la data de caducitat alterada.

Per altra banda, fruit de la col·laboració que hi ha entre els departaments de Policia Local de diferents municipis, la Policia Local de Palma, recentment, ha remès una targeta per a persones amb mobilitat reduïda expedida per l’Ajuntament d’Eivissa i de la que s’havien realitzat tres fotocòpies en color que utilitzaven altres persones a Palma.