Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Sancions mediambientalsLa Policia Local d’Eivissa interposa un total de 16 denúncies a 8 establiments comercials del barri de Platja d’en Bossa. Continua la campanya de control i sancions als negocis que no respecten la normativa ambiental.

La Unitat de Medi Ambient de Policia Local d’Eivissa va interposar ahir de tarda un total de 16 denúncies a 8 comerços del barri de Platja d’en Bossa per incompliment de diferents ordenances municipals relacionades amb els residus. Aquesta actuació s’emmarca dins de la campanya de control i sancions que s’està portant a terme aquest estiu per aconseguir que es respecti la normativa vigent en matèria ambiental.

En aquesta ocasió, l’actuació de la Policia Local d’Eivissa s’ha produït a un espai on ni tan sols es podia transitar per la vorera degut al comportament incívic d’alguns.

Els policies han revisat inclús l’interior de les bosses per trobar proves de la identitat dels infractors, que degut a la manera en que havien dipositat els residus havien deixat inutilitzats els contenidors sense que estiguessin plens al seu interior.

Els comerços han estat denunciats per diferents incompliments com llençar el fems fora d’hora, deixar la bossa de fems fora del contenidor, o no fer ús correcte de les fraccions de reciclatge. Les sancions per aquestes infraccions poden ser de 750€ i de fins a 3.000€ en cas de reincidència. Ara començarà la tramitació dels expedients i es fixarà la quantia de cada una de les multes en funció de la denúncia concreta a cada un dels locals infractors.

Aquesta campanya de control del compliment de les ordenances municipals de residus iniciada a principis de l’estiu es seguirà portant a terme a diferents barris de la ciutat d’Eivissa vist el reiterat incompliment de diferents establiments comercials.