Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

FigueretesL’Ajuntament d’Eivissa inicia la licitació les obres de reforma del passeig de ses Figueretes i recuperació de la façana sud de la costa del municipi. El projecte té un pressupost de 5,3 milions d’euros i les empreses interessades tenen de termini fins el 13 de setembre per a la presentació d’ofertes. 

L’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat avui el procediment de contractació de les obres de reforma del passeig de ses Figueretes i la recuperació de la façana marítima sud de la costa del municipi d’Eivissa, treballs que tenen un pressupost de 5.329.110’55 euros que seran finançats amb aportacions de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) del Govern de les Illes Balears, el Consell d’Eivissa i el propi ajuntament.

El procediment de licitació és electrònic, en compliment de la nova llei de contractes del sector públic, pel que tota la documentació es troba ja penjada a la Plataforma de Contractació de l’Estat, PLACE, i al Perfil del Contractant de la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa. Les empreses interessades en presentar oferta per ser adjudicatàries de les obres tenen de termini fins dia 13 de setembre i ho han de fer també de manera telemàtica.

El projecte consisteix en la reforma i renovació de tota la xarxa de sanejament del passeig i la façana costanera sud, amb la separació dels sistemes de pluvials i fecals, la renovació de les estacions de bombeig i clavegueram del propi passeig i els carrers adjacents donant així resposta als problemes que arrossega el passeig des de fa anys degut a l’antiguitat de les seves infraestructures. La renovació suposa la substitució de les canonades actuals, molt deteriorades pel pas del temps i l’acció del salnitre, i la seva substitució per d’altres de major calibre. Aquesta actuació, de gran importància per a la protecció de la costa, és la part més costosa del projecte de reforma.

A més, les obres suposaran també la recuperació de la franja litoral, amb l’eliminació  de plataformes i espigons de formigó existents a la zona en espais guanyats a la mar, per a la qual cosa el projecte ha estat revisat i autoritzat per la Demarcació de Costes de les Illes Balears.
Finalment, el projecte preveu la substitució de tots els elements en superfície, rajoles, enllumenat, mobiliari urbà, així com la millora d’alguns dels carrers transversals i la creació d’espais per a infants.

La reforma del passeig de ses Figueretes és una demanda històrica del veïnat i l’empresariat turístic del barri, una destinació turística madura que amb aquesta intervenció rebrà un important impuls en el seu procés de renovació, seguint la línia del que ja han començat a fer diferents hotels de la zona. Per tots aquests motius, els de caràcter ambiental i els de millora d’un espai turístic emblemàtic, aquest projecte va ser aprovat l’any passat i rebrà finançament de la recaptació de l’Impost de Turisme Sostenible, finançament que es complementarà amb les aportacions del Consell i l’Ajuntament d’Eivissa. En concret, el Consell té previst finançar 865.067,27 euros i l’Ajuntament 1.868.841,47 euros, mentre que la resta del finançament correspon a l’ITS (2.595.201,81 euros).

El passeig de ses Figueretes es va construir fa 35 anys, a la dècada 80, en una època en la qual no hi havia l'actual desenvolupament urbanístic i turístic de la zona. Amb el temps, aquest espai ha anat quedant obsolet en disseny, en usos i hi ha zones que es troben en molt mal estat, especialment les infraestructures hidràuliques però també la superfície, on s’han anat fent reparacions durant molts d’anys que a dia d’avui són totalment insuficients.

El projecte de reforma ha estat redactat per l'estudi BM Arquitectura, que preveu que les obres es puguin desenvolupar en un termini d'execució de 6 mesos ja que es podrà treballar a la vegada en diferents punts del passeig.

La superfície total de l'àmbit de l'obra és de 16.498,51 m² i es preveu recuperar 1.574 m² de la superfície natural de costa i platja actualment ocupada per elements que desapareixeran. L'obra és, sens dubte, la major recuperació del litoral del municipi d’Eivissa que s’ha fet fins ara, amb la recuperació d’espai de costa i platja i la posada en marxa d'una xarxa moderna i òptima d’aigües.
A més significarà la remodelació integral del passeig i la reordenació de l’espai públic que transcorre en superfície, guanyant-se també més espai d'ús per als vianants amb 766,93 metres quadrats.

Les principals actuacions es duran a terme en l’anomenat passeig de ses Pitiüses, però també en trams addicionals com són els accessos del carrers de Francesc i Pere Escanelles, Francesc Orvay i els trams finals dels carrers de Tarragona i Formentera.

La nova proposta urbanística preveu la millora de la mobilitat per als vianants, la millora de la connexió entre la platja i la trama urbana, la millora de la salubritat i l’embelliment de la façana sud de la ciutat d'Eivissa. Dins de la proposta urbanística del projecte, es comptarà amb un nou sistema d'enllumenat que es complementarà amb noves unitats que il·luminin zones fosques actuals.

Es preveu una nova zona esportiu/infantil de barres i entenimentades, la creació d'una nova zona infantil de 8 a 12 anys, a més de mantenir-se l'actual que es troba a la plaça Julià Verdera, augmentant-se així la superfície de parcs infantils amb un total de 145 m². Finalment, també es preveu la modernització i nova instal·lació de noves papereres, aparcabicis, bancs, pilones i la creació d'un carril bici al llarg del passeig de 1338 m² a més de l'eliminació de les barreres arquitectòniques.