Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Pressupostos 2019L’Ajuntament d’Eivissa comptarà amb un pressupost de 62 milions d’euros per a l’any 2019, el més alt que ha tingut mai la institució. També son els comptes amb més capacitat inversora, dedicant el 13% del pressupost, en total 8’1 milions d’euros, a la partida d’inversions a la ciutat.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, i la regidora d’Economia i Hisenda, Estefania Torres, han presentat els pressupostos de l’Ajuntament d’Eivissa per a l’any 2019 que ascendeixen a 62.000.009,00 euros, el que suposa el major pressupost i amb més capacitat inversora que ha tingut mai la institució.

El pressupost de l’Ajuntament d’Eivissa s’ha incrementat un 6’6 per cent respecte als comptes de l’any anterior. També augmenta la partida dedicada a inversions, fixada en 8’1 milions d’euros, el que significa un 13’1 per cent del pressupost total de 2019.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha destacat la importància de la feina feta en aquests pressupostos, que marca el tancament d’una legislatura amb uns comptes sanejats, amb deute 0, i amb una ciutat en la que s’inverteix en la realització d’importants projectes finançats, molts d’ells, amb recursos propis. Per aquest motiu, l’alcalde ha volgut agrair el sentit de la responsabilitat en el compliment dels pagaments dels impostos per part de la ciutadania d’Eivissa. També ha destacat el fet que aquests comptes conten amb projectes cofinançats per altres administracions i, per primera vegada, una partida de 100.000 euros que serviran per ajudar als mes joves del municipi a l’accés a un habitatge de lloguer.

Ruiz, ha afirmat que són, en definitiva, "uns pressupostos centrats en millorar la situació del municipi amb noves infraestructures, importants inversions en el manteniment de la ciutat i amb un compromís ferm en les polítiques socials per tal de tenir un municipi més igualitari, compromès i avançat. Per poder tenir una ciutat que col·loca al seu epicentre a les persones, el seu benestar i que aposta per la millora dels serveis públics".

Pel que fa a les inversions, les prioritats i els projectes d’aquest equip de govern per a 2019 es centren en la remodelació del passeig de ses Figueretes, una demanda histórica del veïnat i del sector empresarial de la zona i que suposa la major recuperació de la franja litoral del municipi d’Eivissa.

També en destaca, una forta inversió en projectes de vies publiques, amb un pressupost de 1’7 milions d’euros, que contempla a més del manteniment, la posada en marxa dels camins escolars, adaptació d’un camí per a invidents, l’eliminació de barreres arquitectòniques a més de 40 creuers de la ciutat i diferents actuacions a les voreres de la ciutat (1.700.000 euros).
També s’han previst importats inversions en la remodelació i creació de nous espais per als infant a la ciutat i la instal·lació d’ombres als parcs infantils (360.000 euros).

En matèria de Benestar Social en destaca la millora del Servei d’Atenció Domiciliària Domiciliaria i a la feina de seguir fomentant l’accés a llocs de feina a joves, majors de 40 anys i dones, tres sectors poblacionals que tenen vertaders problemes, així com mantenir el compromís amb els projectes dedicats a la igualtat i a la cooperació al desenvolupament.

Ingressos
En línies generals el pressupost d'ingressos es basa en dues grans àrees: la recaptació pròpia de l'ajuntament que ascendeix aproximadament a 45 milions d'euros i les transferències que es reben d'altres administracions que seria la resta, entorn de 16 milions d'euros.
L'haver amortitzat el deute, permet alliberar aproximadament 1.400.000 € que podran ser destinats a altres projectes. De fet, l’ajuntament d’Eivissa, als últims anys, s'ha amortitzat la totalitat del deute municipal per més 20.000.000 d'euros arribant al deute 0.

Entre les aportacions d'altres administracions destaquen la del programa EDUSI estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat, finançada amb fons FEDER, que l'any 2019 suposarà uns ingressos per a l'Ajuntament d'1.697.500€.
Així com  l'aportació corresponent a l'impost de turisme sostenible i del Consell Insular d’Eivissa per 2019 que permet acabar la remodelació del passeig de ses Figueretes.

En el capítol d'ingressos també figura una partida de 333.000€ corresponent al primer termini de la devolució per part del Govern de les Illes Balears, de les quantitats que va aportar l'Ajuntament d'Eivissa per al finançament de l'emissari de Talamanca.

Pel que fa a les despeses, el pressupost d'inversió del proper exercici ha experimentat un increment del 13% respecte d'exercicis anteriors. En particular el pressupost de 8.163.000 d’euros d'inversió per a l'any 2019 suposa un increment d'1.455.000 d’euros  respecte de l'any 2018, sent la inversió el 13,17% del pressupost total de l'Ajuntament.

Es manté l'esforç d'aquest govern per dotar a la ciutat de més i millors parcs infantils. D'aquesta manera s'apliquen partides per la remodelació i creació de nous parcs infantils i una partida de manteniment dels parcs actual. Es faran remodelacions al parc d'es Viver, el parc de l’avinguda Joan Carles I el de l’avinguda 8 d'agost, així com la col·locació d'ombres en parcs en què es consideri necessari. L'import total destinat a remodelació o construcció de parcs infantils serà de 560.000 euros.
Els pressupostos inclouen també una important partida destinada a la conservació i rehabilitació d’espais patrimonials.

S'incrementa la quantitat destinada a la brigada ràpida, que haurà de tornar a licitar-se durant  2019 i que permet a l'ajuntament intervenir de manera molt àgil en petites reparacions que cal realitzar constantment als carrers de la ciutat amb una partida de 800.000 euros.
També, es mantenen la partida de pressupostos participatius que permet que el Consell de Participació Ciutadana decidir la destinació de projectes valorats en 450.000 euros.

 A més d'això, el pressupost conté moltes altres petites actuacions d'inversió en matèria de seguretat, com l'adquisició de dos vehicles per a la Policia Local, la modernització de la sala 092 i la compra de nou material així com, per a l’agrupació de Protecció Civil d’Eivissa, s’ha previst l’adquisició d'una motocicleta, una moto d'aigua i un nou motor per a l'embarcació que es va adquirir en el 2017.

En l'àmbit del Benestar Social, s'incrementen les ajudes assistencials en un 19% amb nous convenis que es signaran amb les associacions Un mar de Posibilidades i Cáritas que ampliarà els serveis prestats. Així mateix en destaca també la millora del Servei d'Atenció Domiciliària amb un augment del 28,94% pel que fa al pressupost anterior, adjudicant-se una partida 257.300 euros.

Finalment en el capítol de Personal, aquest s'incrementarà un màxim d'un 2,8% prenent com a referència l'acord de data 22 de març de 2018, entre el Govern i els Sindicats.

La regidora d’Economia i Hisenda, Estefanía Torres, ha dit que "per tercer any consecutiu els pressupostos entraran en vigor l'1 de gener del 2019 la qual cosa permet a les diferents àrees de l'Ajuntament començar a treballar des del primer moment". Uns pressupostos que tanquen un procés inversor a la ciutat des de l’any 2015 en que "ens vàrem trobar un pressupost de 50 milions d’euros i acabem aquesta legislatura amb un pressupost de 62 milions d’euros i unes inversions que passen dels 2’8% del total del pressupost de 2015 als 8’1 milions d’euros als pressupostos de 2019".
 
També ha agraït el treball i l'enorme esforç de tot el personal dels serveis econòmics de l'ajuntament que ha permès que aquest projecte de pressupostos es pugui presentar en aquestes dates.

Els pressupostos s’aprovaran al ple extraordinari que tindrà lloc el dia 31 d’octubre.