Febrer 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Antic empedrat de Dalt VilaApareixen restes de les antigues pavimentacions d’època medieval durant les obres de millora i dotació d’infraestructures dels carrers Soledat i Hospital, a Dalt Vila. El paviment tradicional es restaurarà i es mantindrà.

Els treballs de millora i dotació d ‘infraestructures que es duen a terme als carrers Soledat i Hospital de Dalt Vila han deixat a la vista restes de les antigues pavimentacions d’època medieval. La retirada de capes superficials de terra i trams amb ciment que hi havia a aquests carrers on l’Ajuntament d’Eivissa, a través del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat , hi esta duent a terme obres de soterrament de la xarxa de subministrament d’aigua i el cablejat de Gesa i d’enllumenat, han deixat a la vista aquest antic paviment.

Les restes d’antigues pavimentacions, a base de pedres petites que cobreixen espais definits per peces millor enquadrades, formen un empedrat de tipus tradicional, present en altres carrers de Dalt Vila.

Al carrer Soledat es conserva en bastant bon estat a la placeta darrera la Pabordia i a la part central del primer tram del carrer, entre el Palau Episcopal i la part de darrera Can Bardají. Aquest carrer és molt antic, apareix citat en documents medievals com el antic carrer de l’Almudaina.

L’empedrat de la placeta es conserva i restaura utilitzant la mateixa tipologia i materials adients. Per tal de dur a terme el soterrament de les infraestructures, es buscarà un sistema que eviti excavar el subsòl, que en aquesta part es el propi substrat rocós.

Pel que fa al carrer de l’Hospital, encara que molt deteriorat, conserva el paviment de pedres irregulars entre línies de voreres que conformen els graons amb bardes/rampes de tipus italià. Com en al cas anterior, es respectarà la seua tipologia i rasant, recuperant i restaurant el paviment tradicional.

Antic empedrat de Dalt VilaEl projecte preveu la pavimentació dels carrers, col·locació de mobiliari urbà i l’execució de les infraestructures pròpies dels carrers, com el sanejament i clavegueram, l’abastiment d’aigua i la creació d’una xarxa d’evacuació separada per a les aigües residuals i pluvials i compten amb un pressupost de 170.00 euros.

Els treballs en curs comprenen el soterrament de xarxa de subministrament d’aigua, actualment agafada al mur lateral del carrer, alguns cablejats de Gesa i d’enllumenat.

Per al regidor de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa, Pep Tur, “aquestes actuacions a l’entorn patrimonial reforcen la feina que es ve fent durant aquesta legislatura de recuperació i millora de tot l’entorn. Donat el bon estat en el que es troba el paviment, ens permetrà restaurar i mantenir l’empedrat i que formi part del carrer. És una molt bona noticia trobar restes d’aquesta importància i poder deixar-les a la vista perquè tothom les pugui gaudir”.

El projecte també inclou el manteniment de l’enllumenat existent, amb faroles a les façanes, la substitució de l’actual mobiliari urbà per una nova barana d’acer, del mateix model que l’actual, i la instal·lació de papereres com les instal·lades al casc històric de Dalt Vila i l’eliminació de barreres arquitectòniques per millorar l’accessibilitat.