Febrer 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Passeig de ses FigueretesHa quedat obert al públic un nou tram del passeig de ses Figueretes, el tram comprés entre els carrers del Periodista Francesc Escanelles i el carrer de Formentera.

Als propers dies, es preveu obrir un tercer tram, el que discórrer des les escales del carrer Pere Escanelles, zona edifici Príncipe, fins el límit de la plaça Julià Verdera. Una vegada oberts els tres primers trams del passeig de ses Figueretes, començarà també la instal·lació del mobiliari urbà, papereres i bancs principalment.

El passeig de ses Figueretes també compta amb un carril per a bicicletes, que s’està delimitant, així com amb un camí per a invidents.

Pel que fa a l’acabament de l’obra, cofinançada amb el Consell Insular i el Govern Balear, a través de l’Impost de Turisme Sostenible, es manté la previsió del mes de maig.