Febrer 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Reunió urbanisme amb ConsellTambé s'ha sol·licitat la cessió del tram de via de l'avinguda de Sant Jordi per tal de connectar els municipis d'Eivissa i Sant Josep.

L'Ajuntament d'Eivissa ha sol·licitat al Consell d'Eivissa prioritat en l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbana juntament amb la petició de l'aprovació del Catàleg de Béns Patrimonials i la cessió de la E10 i el tram de via que connecta els municipis d'Eivissa i Sant Josep, al final de l'avinguda de Sant Jordi.
Aquests han estat els principals punts que s'han tractat en la primera reunió que han mantingut la Tinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Eivissa, Elena López, i el regidor de Medi Ambient, Jordi Salewski, amb el conseller de Territori del Consell Insular d'Eivissa, Mariano Juan.

La reunió ha transcorregut en un ambient de col·laboració institucional i ha estat el punt de partida de més reunions que tindran lloc entre els dos departaments.

Pel que fa a l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa, l'Ajuntament d'Eivissa ha informat al conseller que ja s'estan introduint al document les prescripcions sol·licitades pel Consell d'Eivissa i que, en paral·lel, s'està treballant en les prescripcions de la Comissió Balear de Medi Ambient, que s'inclouran a la documentació i es remetrà al Consell per tal que sigui aprovat com més aviat millor.
La tinent d'alcalde, Elena López, ha demanat el suport del Consell Insular pel que fa al tema de l'aigua donat que es tracta d'una problemàtica que afecta a tota l'illa, tot i que el municipi d'Eivissa és l'únic que està en fase d'aprovació d'un planejament d'ordenació urbana general.

Per altra banda, des de la regidoria d'Urbanisme també s'ha recalcat la necessitat de cessió tant de la E10 com del tram de via que transcórrer entre l'avinguda de Sant Jordi i platja den Bossa per tal de poder escometre diferents actuacions com l'enllumenat i la construcció d'una vorera que comuniqui els municipis d'Eivissa i Sant Josep de sa Talaia, a la part de platja den Bossa que, en aquests moments és de titularitat del Consell Insular.

Així mateix, el conseller ha mostrat el seu interès en què, una vegada s'hagi verificat el document del Catàleg de Béns Patrimonials del municipi d'Eivissa, es porti a aprovació al ple d'aquesta institució.
Pel que fa a l'àrea de disciplina urbanística, les dues institucions treballaran de manera coordinada per tal de poder dur a terme les actuacions en matèria de tanques publicitàries en sol rústic i altres infraccions.