Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Campanya tovalloletesDurant el dia d’avui es preveu extreure 2 tones de residus sòlids del pou de sanejament ubicat a la rotonda de Figueretes.

Durant el dia d’avui, l’empresa Aqualia està desembussant un pou de la xarxa de sanejament de la ciutat ubicat a la rotonda de Figueretes. En concret, els operaris estan extraient acumulacions i taps de residus sòlids provinents de l’estació de bombeig de Figueretes, i que estan formats principalment per restes de tovalloletes d’un sol ús, compreses, gases i draps llençats al vàter.
En el que portem d’any, en aquest pou s’han extret 12 tones de residus sòlids i, durant el dia d’avui, es preveu que s’extreguin dues tones més.

Aquestes neteges les fan periòdicament l’empresa concessionària de l’aigua Aqualia juntament amb l’empresa Valoriza i no és l’únic punt que es va netejant de manera periòdica, també es fa a les tres estacions de bombeig que es gestionen des de l’Ajuntament d’Eivissa.

"Les tovalloletes humides d'un sol ús que es tiren al vàter s'han convertit en un greu problema per a la xarxa de clavegueram d’Eivissa, ja que no es descomponen en contacte amb l'aigua, com sí que passa amb la cel·lulosa del paper higiènic" ha senyalat el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa, Jordi Salewski, qui ha volgut fer una "crida a la ciutadania per a conscienciar i reduir la presència d’aquests residus, amb el simple gest de tirar aquestes tovalloletes d’un sol ús o qualsevol altre residu a la paperera".
El regidor també ha anunciat la iniciativa de posar en marxa, conjuntament amb Aqualia, una campanya de conscienciació que s’estendrà als hotels de tot el municipi per tal que indiquin als seus clients de la necessitat de comptar amb la seva col·laboració pel manteniment de les infraestructures.

Per la seva banda, el cap de servei d’Aqualia, David Bernaus, ha explicat el problema que comporten aquests taps a la xarxa de sanejament: "L'acumulació de fibres i teixits en les canonades provoquen avaries a causa d'embussos, bloquejos o trencaments interns per escalfaments en els equips de bombament que han d'impulsar l'aigua residual a la planta depuradora. En arribar a la depuradora, fins i tot ocasionar el bloqueig de les bombes, ja que no poden aspirar. A més, multiplica les retencions de les xarxes i males olors, originant els consegüents problemes als veïn".

Enllaç a:
· Tall de veu del regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa, Jordi Salewski
· Tall de veu del cap de servei d’Aqualia, David Bernaus