Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Policia LocalDurant aquesta setmana els controls són informatius.

La Policia Local d’Eivissa inicia una campanya de controls sobre l'ús obligatori de màscares, amb el motiu de l'entrada en vigor de la resolució de la Conselleria de Salut i Consum del 13 de juliol. Els primers controls s'han realitzat en diversos punts de la ciutat i tenen, durant aquests primers dies, un caràcter informatiu. Aquests controls s'han combinat amb controls preventius de trànsit.

La resolució de la Conselleria de Salut i Consum del 13 de juliol estableix que els majors de sis anys han de portar màscara en tot moment, tant per la via pública o als espais a l'aire lliure com en espais tancats d'ús públic o en les zones d'atenció al públic d'edificis, independentment que es pugui o no respectar 1.5 metres de distància interpersonal.

No obstant això, la norma estableix una sèrie d'excepcions, a més de les ja contemplades en el RD-Llei 21/2020 de 9 de juny per raons mèdiques.

La mascareta no serà obligatòria en situacions de consum d'aliments i begudes ni durant la pràctica d'activitat física, activitats aquàtiques o l'ús d'instruments musicals de vent. Tampoc és obligatori l'ús de mascareta en els centres de treball, si es pot garantir la distància interpersonal d’1,5 metres entre els treballadors.
Tampoc és obligatori usar-la en els espais de la naturalesa o a l'aire lliure fora dels nuclis de població; a les platges i en les piscines, sempre que l'afluència de persones en aquests espais permeti el manteniment de la distància interpersonal.
La mascareta ha d'usar-se correctamen: ha de cobrir des de part del septe nasal a la barbeta inclosa, de manera que tant les fosses nasals com la boca quedin cobertes.

L'incompliment de l'obligació d'usar la mascareta constitueix una infracció al Decret llei 11/2020 de 10 juliol, en concordança amb el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny i la Llei 33/2011 de 4 d'octubre, general de sanitat, que serà sancionat amb una multa de 100 €.