Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Zona blavaEl procediment judicial ha tingut lloc en el marc del procés d'adjudicació del servei d'estacionament regulat en el municipi.
El Jutjat Contenciós-Administratiu número 3 de Palma de Mallorca ha desestimat el recurs que va interposar l'empresa Dornier, SA contra l'acord que va emetre el Ple de l'Ajuntament d'Eivissa el 24 de novembre de 2011, pel qual es va estimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per l'empresa Eysa.

Mitjançant aquest acord plenari es va concedir tres dies a Eysa perquè aportés la documentació necessària en el marc del procés de la licitació, qüestió que finalment va portar a terme i després de la que, finalment, va obtenir l'adjudicació del servei.
Contra aquesta sentència es pot interposar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB).