abril 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa ha deixat enviada la seva resposta a les al·legacions registrades per la UTE que es va presentar al concurs per al servei de neteja i que no va resultar adjudicatària d’aquesta contracta. Com ja sabeu, es tracta d’una UTE formada per les empreses FCC, Herbusa i Cespa, que ha recorregut davant el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la decisió d’adjudicar el servei a l’empresa Valoriza.

La UTE ha basat les seves al·legacions en els criteris de puntuació de la Taula de Contractació, molt concretament en el criteri d’actualització de preus que va ser el que va fer que Valoriza obtingués una puntuació molt per damunt de la de la UTE. L’equip de govern municipal considera que la feina dels tècnics de l’Ajuntament d’Eivissa que han estat treballant durant mesos per resoldre aquest concurs va ser impecable i confia en una resolució favorable a l’ajuntament per part del tribunal.

Aquest és el darrer entrebanc jurídic que pot tenir la nova contracta i, fins ara, tots els recursos i reclamacions anteriors s’han resolt a favor de la institució municipal. Normalment, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales actua amb molta diligència i rapidesa pel que des de l’Ajuntament d’Eivissa es confia en que la resolució pugui arribar durant els primers mesos de l’any i així la nova adjudicatària pugui començar d’immediat a implantar les millores que contempla el contracte i que la ciutat tant necessita. De fet, aquesta empresa està ja fent les tasques prèvies per poder desenvolupar la seva feina de seguida que el tribunal resolgui.